Inloggen - Inschrijven

PRIVE-LEVEN

Ik wens gratis te genieten van een hele reeks voordelen, geschenken, prijsverminderingen, voorrechten en diensten die mij interesseren. Ik wil graag dat het JustForYou team, met behulp van zijn commerciële samenwerkingsverbanden, zijn diensten afstemt op mijn voorkeuren. Daarom deel ik mijn interesses mee aan JustForYou door te antwoorden op de vragenlijst.

Dit pact is zo uitgebreid omdat JustForYou niets te verbergen heeft en open kaart speelt. . In grote lijnen komt het pact hierop neer :

 • Mijn e-mail adres is vertrouwelijk en JustForYou is de enige die mijn e-mail adres mag gebruiken om mij alle voordelen mee te delen die mij interesseren.
 • Ik kan mijn persoonsgegevens op ieder ogenblik via de webpagina’s van JustForYou op skynet.be raadplegen of wijzigen.
 • Ik kan op ieder ogenblik een einde maken aan mijn relatie met JustForYou door mijn deelname op de JustForYou webpagina’s zelf te annuleren of door te klikken op de "opt-out"-link die terug te vinden is in elke e-mail die JustForYou verstuurt.

Jouw persoonlijke levenssfeer beschermen is één van onze prioriteiten. Indien je vragen hebt waarop je geen antwoord vindt in dit pact, gelieve ons dan te contacteren via ons contactformulier

Meer details:

Door je in te schrijven op de JustForYou-dienst en door de JustForYou-diensten te gebruiken, word je lid van JustForYou en aanvaard je dit pact.

Twee voorafgaande definities :

 • JustForYou is een programma dat beheerd wordt door Belgacom NV (Koning Albert II-laan, 27, B-1030 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0202 239.951.,). Het doel van JustForYou is het zenden van geschenken, aanbiedingen, voordelen, prijsverminderingen, diensten en voorrechten aan de leden die ons daartoe de toelating gegeven hebben, en dit naargelang hun interesses.
 • Lid : Het lid is de persoon die zich inschrijft op JustForYou en die ons zijn e-mail adres en zijn interesses meedeelt.

Persoonlijke levenssfeer

JustForYou past de Belgische privacyreglementering toe op de gegevens die je via de JustForYou-webpagina’s verstrekt en die opgenomen worden in het bestand van JustForYou .

 • Je kan je gegevens op de JustForYou–webpagina’s raadplegen, wijzigen of verbeteren door op de link “Mijn profiel” te klikken.
 • JustForYou kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die het gevolg zou zijn van een foutief of ongerechtvaardigd gebruik van de persoonsgegevens die JustForYou beheert.
 • Belgacom N.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking.en heeft haar bestanden met persoonsgegevens aangegeven bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gebruik van informatie

 • JustForYou gebruikt je voorkeuren en interesses om je interessante aanbiedingen, geschenken en voordelen van haar commerciële partners te bezorgen. Onze commerciële partners krijgen echter zelf geen toegang tot je voorkeuren en interesses. Hierop maken we één uitzondering voor een specifieke partner met wie JustForYou nauw samenwerkt. Met deze specifieke partner delen we al je gegevens voor het beheer van onze databank, maar ook om onze partner toe te laten zijn eigen databank te verrijken omdat we van mening zijn dat je via toedoen van deze partner eveneens interessante aanbiedingen kan krijgen.
 • Enkel JustforYou zal je per e-mail aanbiedingen sturen, afkomstig zowel van JustForYou als van haar commerciële partners.
 • Je postadres wordt door JustForYou gebruikt om je vanuit JustforYou geschenken of gerichte commerciële aanbiedingen te bezorgen. Je postadres kan eveneens worden meegedeeld aan onze commerciële partners die je per post willen informeren over hun producten en diensten.

Cookies

Wanneer je je inschrijft op de JustForYou-dienst, wanneer je klikt op een hyperlink naar een JFY-wedstrijd of wanneer je als JustForYou-lid inlogt op de JustForYou-webpagina’s op Skynet.be, plaatst JustForYou een cookiebestandje op de harde schijf van je pc. Dit bestandje bevat anonieme gegevens over de volgende aspecten van het JFY-lid: geslacht, leeftijd, provincie, kinderloos of niet, interesse voor reizen en auto’s, intentie om binnen het jaar van auto te veranderen, intentie om te verhuizen binnen het jaar, intentie om een onroerend goed aan te kopen binnen het jaar, interesse in renovatie van een onroerend goed. Wanneer je dan later de webpagina’s van JustForYou of van Skynet raadpleegt, wordt dat bestandje automatisch gelezen en krijg je diensten en commerciële informatie te zien die beter afgestemd zijn op jouw behoeften. Indien je een dergelijke cookie niet wenst te aanvaarden, kan je de cookie weigeren via de browserinstellingen van je pc.

Verplichting tot meedelen van persoonsgegevens

 • Door je in te schrijven op de JustForYou-dienst ga je er mee akkoord een aantal persoonsgegevens mee te delen aan JustForYou en deze indien nodig te wijzigen zodat ze altijd up to date blijven.
 • Indien de gegevens die je doorgeeft onjuist zouden blijken, behoudt JustForYou zich het recht voor je lidmaatschap en/of je toegang tot de diensten van JustForYou te schorsen.

Wijziging van de Dienst en onderbreking van de Dienst

 • JustForYou behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen of te beëindigen zonder dat je daarvoor een schadevergoeding kan eisen.
 • Indien je geen bezwaar maakt en de diensten van JustForYou verder blijft gebruiken, impliceert dat je de wijzigingen aan de dienst aanvaardt.
 • JustForYou kan enkel verantwoordelijk gesteld worden in geval van een zware fout van zijn kant in de uitoefening van zijn rol zoals vastgelegd in dit pact.
 • JustForYou kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien zijn diensten niet volledig of gedeeltelijk uitgevoerd zouden kunnen worden om redenen die onafhankelijk zijn van zijn wil of omwille van feiten waarover het geen controle heeft.
 • JustForYou kan niet garanderen dat de aangeboden dienst (I) aan de specifieke verwachtingen of eisen van het Lid beantwoordt, (II) ononderbroken zal zijn, feilloos en vrij van gebreken.
 • De JustForYou-webpagina’s kunnen links of hyperlinks bevatten naar andere websites (de partner sites). Als Lid aanvaard je dat JustForYou niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor de inhoud die op een partner site verschijnt of voor een product of dienst waarnaar verwezen wordt op de partner site. De partner sites worden beheerd door operatoren die onafhankelijk zijn van JustForYou.

Gedrag van het Lid / Gebruik van de Dienst

Als Lid beloof je en aanvaard je:

 • de dienst niet te gebruiken voor illegale doeleinden
 • het netwerk dat aan de dienst verbonden is of de servers van derden niet te verstoren of te onderbreken;
 • zich aan de richtlijnen, de gedragscode of procedures van het Internet te houden;
 • het gebruik en de werking van de dienst of van andere gelijkaardige diensten niet te verstoren;

Einde of opzegging

 • JustForYou kan een einde stellen aan de dienst zonder vooropzeg of recht op schadeloosstelling.
 • Je kan op elk ogenblik en zonder reden je deelname aan het programma van JustForYou stopzetten door de procedure te volgen die daartoe voorzien is op de JustForYou-webpagina’s achter de hyperlink ‘Contact’of via de optie 'opt-out' die terug te vinden is in iedere verstuurde e-mail.

Autonomie

Indien één van deze voorwaarden ongeldig of niet toepasbaar verklaard zou worden, dan blijven de andere voorwaarden volledig van kracht.

Volledigheid

Dit pact is het volledige akkoord tussen JustForYou en het Lid m.b.t. de diensten van JustForYou.

Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Dit pact wordt beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd volgens het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Brussel zullen bevoegd zijn voor de regeling van een geschil dat zou ontstaan omtrent de interpretatie of de toepassing van dit pact.

Log eerst in